logo
Strona Główna / Aktualności /   aktualność nr 67 edit
2020-05-01 LS

1 maja Święto Pracy

W wielu krajach to święto ludzi pracy obchodzone jest już od 1890 r. Ustanowione zostało przez II Międzynarodówkę w celu uczczenia ofiar robotniczych strajków w Chicago w 1886 roku.

Początkowo pierwszomajowe pochody były nielegalnymi demonstracjami organizowanymi w ramach protestu przeciwko wyzyskowi klasy robotniczej, złym warunkom pracy i niskim płacom. W krajach bloku komunistycznego 1 maja stał się jednym z najważniejszych świąt państwowych i robotnicy mieli często obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez partię rządzącą wiecach i pochodach. Potem święto straciło na znaczeniu.
Obecnie w Europie idea święta na nowo ożyła. Od 2001 r. w wielu krajach organizowane są pochody w ramach EuroMayDay.

Fot. Beata Kitowska/AG

"Międzynarodówka" hymn ruchu robotniczego
Krótka historia Święta Pracy i fragmenty Kronik Filmowych, z których można dowiedzieć się jak obchodzono 1 Maja w czasach Polski Ludowej.